Orkun Boragan

  • Resimlerinde; örgenliğin düşünce boyutunda, yaşamsal dünyanın özümsenerek, yaşamı ilgilendiren her şeyin zihinsel tasarımlarla yeniden düzenlenmesine yönelik’’soyutun deseni’nin’’ resimsel öğeler, çizgi, renk, form, biçim, ve imgelerle nesnelleştirir. Yüzeyin genişliğine ve derinliğine değerlendirilmesi, üçüncü boyutun soyutlanarak dağıtılmasıdır. Sanatçı kendi yaşamsal etkinliği içinde, kazanmış ve geliştirmiş olduklarının bir yansıması olarak, ikinci bir yaşamsal etkinlik geliştirir. Sanatsal yapıtta sunulan bildirimlerin algılanıp, yeni düşünce ve anlamlar oluşturması, yeni yaşamsal olanakların araştırılması, yeni değer yönlendirmelere ilişkindir. İnsan bilincini kendi yapısı içinde dönüştürüp değişime uğratabilmektedir. Resimlerinde bütünün kendi içindeki parçalarını görürüz. Parçaların oluşturduğu bütüne ulaşırız. Bu bize bütünsel bakmayı öğretir. Madde ve zaman kavramlarının soyutluğu temelinde gerçekleştirdiği yeni dünya kavramıdır. Soyut evren kavramıdır. Salt enerjiden hareketle, mikrobiyolojik formlarla yeni düzenlemelere giderek soyutu anlatmak, soyutun desenini çizmektir hedefi.

     by Orkun Boragan / 1824 by Orkun Boragan / 1823 by Orkun Boragan / 1822 by Orkun Boragan / 1821 by Orkun Boragan / 1820

    © Orkun Boragan | Artist Biography, Artworks & Gallery | orkunboragan.com